Technikum Akademickie w Legnicy

Technikum akademickie

 

Technikum Akademickie w Legnicy
tel. 76 723 23 07
59-220 Legnica ul. Sejmowa 5A
www.technikumakademickie.legnica.edu.pl

 

Facebook

 

 

W październiku 2018 r. zostało zarejestrowane Technikum Akademickie - nowa szkoła średnia w Legnicy.

Technikum rozpoczęło działalność we wrześniu 2019 r. kształcąc w zawodach:

- technik informatyk
- technik automatyk 

 

Nauka w Technikum będzie trwać 5 lat, podania składać mogą absolwenci ośmioletniej szkoły podstawowej. Zajęcia w Technikum odbywają się na terenie campusu Collegium Witelona Uczelnia Państwowa w Legnicy. Kształcenie z przedmiotów zawodowych realizowane jest w nowocześnie wyposażonych pracowniach i laboratoriach Uczelni. 

Absolwenci technikum po zdaniu egzaminu maturalnego mogą kontynuować edukację na studiach wyższych. Zdane w trakcie nauki państwowe certyfikaty kwalifikacji zawodowych umożliwią absolwentom Technikum Akademickiego uzyskanie tytułu zawodowego - technika, który podniesie ich atrakcyjność na rynku pracy w kraju i za granicą. 

Oferowane zawody - technik informatyk oraz technik automatyk- mają obecnie najlepsze perspektywy nie tylko w Legnicy i okolicach, absolwentami takich kierunków zainteresowane są również działające w naszym regionie firmy międzynarodowe. 

 

Organem prowadzącym Technikum jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy „Wspólnota Akademicka". 

W trakcie nauki w Technikum Akademickim uczniowie mają możliwość poznania metod i technologii badawczych, uczestniczą także w wykładach, ćwiczeniach i konferencjach naukowych organizowanych przez Collegium Witelona Uczelnia Państwowa w Legnicy. 


Szkoła umożliwia uczniom korzystanie z nowoczesnych laboratoriów informatycznych, elektronicznych i językowych oraz pracowni chemicznej i fizycznej. Biorąc pod uwagę wymogi współczesnego świata szczególnie miejsce zajmuje w Technikum Akademickim nauka języków obcych. Uczniowie TA oraz ich rodzice mogą korzystać z bogatych i różnorodnych zbiorów biblioteki i czytelni Collegium Witelona Uczelnia Państwowa. 

 

Uczniowie Technikum Akademickiego mają możliwość odbycia praktyk i staży zawodowych w najlepszych firmach regionu i Polski. Swoją wiedzą i umiejętnościami mogą się dzielić przy różnego rodzaju projektach zawodowych, konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Uczniowie podczas wycieczek zawodoznawczych poznają rzeczywiste warunki pracy w zawodzie, w którym się kształcą.

 

Prasa
1. http://www.wortal.pwsz.legnica.edu.pl/artykul-1359-technikum
2. https://24legnica.pl/technikum-akademickie-i-akademickie-lo-przyjmuja/
3. https://24legnica.pl/technikum-akademickie-w-legnicy-ksztalci-online/

 


Więcej informacji może udzielić sekretariat Technikum Akademickiego w Legnicy, tel. 76 723 23 07, ul. Sejmowa 5A w Legnicy.