Zespół Szkół Budowlanych im. Wojska Polskiego w Legnicy

Zespół Szkół Budowlanych
Zespół Szkół Budowlanych im. Wojska Polskiego
tel. 76 724 53 00 fax: 76 724 53 0159-220 Legnica ul. Władysława Grabskiego 14-22
e-mail: szkola@zsb.legnica.eu
www.zsb.legnica.eu

 

FACEBOOK

 

 

 

 

 


ZAPEWNIMY CI PRZYSZŁOŚĆ. SUKCES ZAWODOWY MUROWANY

FILM O SZKOLE

 

 • Zespół Szkół Budowlanych im. Wojska Polskiego w Legnicy to szkoła z ponad 55-letnią tradycją w kształceniu ogólnym i zawodowym. Proponowane przez nas kierunki kształcenia dają możliwość wykonywania zawodu poszukiwanego na rynku pracy. Jesteśmy szkołą, która z sukcesem realizuje założenia pozwalające przygotować młodzież do życia w nowej rzeczywistości
 • Kształcimy w atrakcyjnych zawodach, poszukiwanych na krajowym i europejskim rynku pracy:
  - Technikum nr 4: technik budownictwa, technik robót wykończeniowych w budownictwie, technik architektury krajobrazu, technik logistyk, technik rolnik, technik weterynarii
  - Szkoła Branżowa I stopnia Nr 5: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz-tynkarz
Zespół Szkół BudowlanychZespół Szkół BudowlanychZespół Szkół Budowlanych

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Zobacz OFERTĘ EDUKACYJNĄ na stronie szkoły. 

 

 • Zapewniamy naszym uczniom praktyki zawodowe u pracodawców. Absolwenci szkoły podstawowej mają możliwość kontynuacji nauki w klasie patronackiej w Szkole Branżowej I Stopnia nr 5. Porozumienie w tej sprawie podpisali w legnickim Ratuszu prezes firmy Ready Bathroom Łukasz Załucki, członek zarządu firmy Jan Grivalsky, dyrektor ZSB Tomasz Łabowicz oraz prezydent Miasta Tadeusz Krzakowski.

  Firma Ready Bathroom funkcjonuje w Legnickiej Strefie Aktywności Gospodarczej i zatrudnia około 130 pracowników. Wytwarzane tutaj moduły łazienkowe trafiają do wielu europejskich krajów.

  Firma Ready Bathroom zapewnia uczniom praktyki, funduje stypendia za szczególne osiągnięcia i umiejętności, wspiera zakup podręczników, a po zakończonej edukacji - pracę w prężnie rozwijającym się przedsiębiorstwie. To w Legnicy istnieje Europejskie Centrum produkcji modułów łazienkowych.
FILM - Budowlanka podjęła współpracę z nową firmą!
 • Posiadamy nowoczesną bazę dydaktyczną z kompleksem sportowym.
 • Organizujemy staże, wycieczki zawodoznawcze, specjalistyczne kursy.
 • Rozwijamy różnorodne zainteresowania i pasje uczniów: koło budowlane, florystyczne, klub teatralny 1212, zajęcia sportowe, zespół taneczny, warsztaty rękodzielnicze.

 

Zespół Szkół Budowlanych

 

 

103. rocznicę odzyskania Niepodległości przez Polskę

 

 
 

 • Udział w licznych projektach: "Wsparcie Kształcenia Zawodowego - Poprawa Efektów", "Kreatywna Szkoła Dekoral", "Akademia Młodego Rolnika".
AKADEMIA MŁODEGO ROLNIKA cz.1
AKADEMIA MŁODEGO ROLNIKA cz.2
PLIKI/LINKI:

NASZE PASJE I ZAINTERESOWANIA:

 

 
IZBA PAMIĘCI

 

 

 

 

 

 

"WMUROWANI" - GAZETKA SZKOLNA

 

 

SZKOŁA LIVE - JESTEŚMY NA "TAK"