Uczelnia Jana Wyżykowskiego

UJW

Uczelnia Jana Wyżykowskiego
ul. Skalników 6b 59-101 Polkowice
www.ujw.com.pl
Filia w Lubinie:
ul. Odrodzenia 21,23
59-300 Lubin
FACEBOOK

SPACER WIRTUALNY PO UCZELNI

 

 

Uczelnia Jana Wyżykowskiego to jedyna samorządowa szkoła wyższa w Polsce. Jest także jedną z nielicznych w kraju, która może poszczycić się ścisłą współpracą ze światowymi koncernami, m.in. KGHM Polska Miedź S.A. oraz Bosch Rexroth.

 

Obecnie kształcimy na poziomie licencjackim, inżynierskim i magisterskim na kierunkach: Administracja, Pedagogika, Informatyka, Logistyka, Zarządzanie, Górnictwo i geologia, a także Mechatronika i Zarządzanie i inżynieria produkcji. W swojej ofercie posiadamy także ciekawą propozycję studiów podyplomowych oraz studia II stopnia z podyplomowymi.

 

Kształcenie dualne. Współpraca między KGHM a uczelnią to dobre połączenie wiedzy i doświadczenia. To liczne korzyści dla studentów i absolwentów kierunku Górnictwo i geologia. Spółka, zapewnia dyplomantom pełne wsparcie w zakresie przeprowadzania badań czy opracowywania tematów przy realizacji prac dyplomowych. Przyszli inżynierowie po zakończeniu nauki otrzymają nie tylko dyplom, lecz także konkretny wpis w CV, który zyska na dodatkowej wartości dzięki certyfikatowi KGHM. Współpraca z miedziowym gigantem przewiduje także realizowanie programów stypendialnych dla najlepszych studentów i absolwentów UJW, jako inwestycję na rzecz tworzenia zaplecza kompetentnej kadry przyszłych pracowników KGHM i podległych jej spółek.

 

Studia podyplomowe. Szerokie spektrum specjalności. Bogata oferta studiów podyplomowych Uczelni Jana Wyżykowskiego ukierunkowana jest przede wszystkim wymaganiami rynku pracy. Studia podyplomowe to zatem możliwość uzupełniania wykształcenia i poszerzania kompetencji. Studiowanie w naszej Uczelni daje możliwość kontaktu ze specjalistami i wykładowcami, którzy na co dzień pracują w naszym regionie. To ludzie, którzy nie tylko są doskonałymi nauczycielami akademickimi, ale także praktycy znający społeczne i gospodarcze uwarunkowania lokalnego rynku.

 

Zapewniamy warunki do nauki i rozwoju. Naszą silną stroną jest profesjonalna kadra dydaktyczna, dzięki której studenci mogą liczyć na ciekawe zajęcia warsztatowe i laboratoryjne. Posiadamy nowoczesne laboratoria doposażone przy wsparciu m.in. Fundacji Polska Miedź i KGHM. Stwarzamy możliwość praktyk u największych pracodawców w regionie, stypendia i pomoc materialną. Na uczelni działa Akademickie Biuro Karier, które m.in. pomaga poprawnie przygotować dokumenty aplikacyjne oraz efektywnie zaprezentować się na rozmowie kwalifikacyjnej. W Uczelni Jana Wyżykowskiego zarówno w polkowickiej siedzibie jak i filii w Lubinie panuje przyjazna atmosfera. W naszym murach można studiować bezpiecznie i blisko domu. Na uczelni działa Pełnomocnik Rektora ds. osób z niepełnosprawnościami, ponieważ priorytetem uczelni jest stworzenie dostępnych warunków studiowania dla osób ze specjalnymi potrzebami.

 

Opis siedziby uczelni. Polkowicki gmach to przestronny i nowoczesny budynek z doskonale wyposażonymi salami wykładowymi, laboratoriami specjalistycznymi (np. mechatroniki, hydrauliki siłowej) i pracowniami komputerowymi. Lubińska filia zlokalizowana jest w zabytkowym i niezwykle klimatycznym budynku z pięknymi i kameralnymi salami wykładowymi, laboratoriami (np. chemii, fizyki, miernictwa górniczego, mineralogii, aerologii) oraz pracowniami komputerowymi. Oba budynki posiadają zaplecze gastronomiczne. Dla nas najważniejszy jest student. Bez wątpienia studia z nami są doskonałą okazją do tego, aby przygotować się do przyszłego zawodu lub poszerzyć swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje na rynku pracy.

 

KIERUNKI STUDIÓW
UJW