Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego Miedź Legnica

sms LegnicaLiceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego „Miedź Legnica"
ul. Radosna 17 (segment D i E)
59 - 220 Legnica
tel. 76 720 82 32
e-mail: szkola@miedzlegnica.eu
www.szkola.miedzlegnica.eu
dyrektor szkoły: mgr Monika Gagaczowska - Panek

FACEBOOK

 

 

Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego Miedź Legnica jest szkołą niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej.

Szkoła powstała w 2014 roku i od tego czasu realizuje program kształcenia ogólnego i sportowego w klasach o profilu piłka nożna chłopców. Kształcenie sportowe obejmuje minimum 16 godzin szkolnych zajęć sportowych. Warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej LO jest ukończenie szkoły podstawowej oraz pozytywnie zdany test sprawnościowy.

Szkoła jest projektem klubu piłkarskiego Miedź Legnica. Projekt opiera się na wzorcowym modelu integracji procesu treningowego w szkole i klubie. Umożliwia jednoczesne realizowanie zadań ogólnych, postawionych zawodnikom na danym etapie kształcenia oraz budowanie indywidualnej ścieżki rozwoju dla każdego z nich.

Nad edukacją uczniów czuwa wykwalifikowana i doświadczona kadra dydaktyczna, sportowa oraz psychologiczno-pedagogiczna. Uczniowie mają zapewnione wsparcie klubowego dietetyka i fizjoterapeuty.

Szkoła zapewnia uczniom bursę wraz z wyżywieniem oraz transport szkolnymi autobusami. Uczniowie są wyposażani przez szkołę w sprzęt treningowy. Wszystkie sale lekcyjne są wyposażone w nowoczesne monitory interaktywne, a pracownia komputerowa w nowoczesny sprzęt komputerowy. Szkoła dysponuje również bogatym zasobem innych pomocy dydaktycznych. Przedmioty kształcone w zakresie rozszerzonym to: język angielski, geografia, biologia. Szkoła organizuje zajęcia dodatkowe i wyrównawcze zgodnie z potrzebami uczniów. Osiągamy wysokie wyniki egzaminów dojrzałości z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Absolwenci szkoły mogą ubiegać się o przyjęcie na wszystkie kierunki studiów wyższych.

sms Legnicasms Legnicasms Legnicasms Legnicasms Legnica