Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

 

DWUPDolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej (CIIPKZ)
Europejskie Służby Zatrudnienia (EURES)
Plac Słowiański 1
59 - 220 Legnica

 

www.ciipkz.dwup.pl

 

 

 

 

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Legnicy, to wyspecjalizowana komórka Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy zajmująca się świadczeniem usług poradnictwa zawodowego.DWUP

Doradcy zawodowi CIiPKZ w ramach poradnictwa zawodowego pomagają:

•określić predyspozycje zawodowe za pomocą testów i przeprowadzonej rozmowy
•uzyskać informacje o ścieżkach kształcenia i doskonalenia zawodowego
•poznać metody skutecznego poszukiwania pracy
•dowiedzieć się o innych instytucjach i organizacjach mogących wspierających działania związane z poszukiwaniem pracy lub założeniem własnej firmy

Zapraszamy do nas osoby:
•bezrobotne
•poszukujące nowej pracy
•wracające na rynek pracy po przerwie w zatrudnieniu
•wchodzące na rynek pracy po raz pierwszy
•stojące przed wyborem dalszej drogi edukacyjnej lub zawodowej

 

CIiPKZ oferuje:
•porady indywidualne
•porady grupowe
•informację zawodową
•poradnictwo zawodowe na odległość www.poradnictwonaodleglosc.dwup.pl

 

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do korzystania z usług

DWUPDWUP