IV Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4

IV Liceum Ogólnokształcące
IV Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4
im. B. I. Antonycza w Legnicy
ul. Tarasa Szewczenki 10
59 - 220 Legnica
tel. 76 72 33 106

 

e-mail: zso4legnica@op.pl
lpopowczak@zso4.legnica.eu
www.zso4legnica.pl
Dyrektor szkoły: mgr Bogdan Buchta

 

IV LO to szkoła, która od ponad 60-lat kształci z sukcesem młode pokolenia. W rankingu najlepszych liceów w Polsce szkoła otrzymuje od kilku lat tytuł ,, Brązowej szkoły.

Liceum uzyskuje wysoką zdawalność na egzaminie maturalnym. Placówka posiada certyfikaty: Szkoły Odkrywców Talentu", „Szkoły bez przemocy, „Szkoły Przyjaznej środowisku". IV LO współpracuje z uczelniami wyższymi: Politechniką Wrocławską, Uniwersytetem Wrocławskim. Zainteresowani uczniowie uczestniczą w wykładach i zajęciach laboratoryjnych tych uczelni. Matematycznie uzdolnieni uczniowie biorą udział w programie ,, Studium Talent" Politechniki Wrocławskiej. Uzdolniona młodzież realizuje indywidualne programy nauczania i toki nauki. Liceum szczególną uwagę przywiązuje do rozwoju kreatywności.

Liceum prowadzi międzynarodową wymianę młodzieży z Ukrainą. Organizowane są również wycieczki zagraniczne - Niemcy, Wielka Brytania. Realizowane projekty: „Matematyka reaktywacja", „Lepsza szkoła", „Zostań inżynierem", ,,Zdrowa szkoła", „Forum Inwentyki", „Festiwal Nauki" , ,,Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej". W szkole aktywnie działa wolontariat, zespół taneczny, wokalny, SKS, chór oraz różnorodne koła przedmiotowe. Zajęcia prowadzone są w języku polskim, a uczniowie mają możliwość nauki języka ukraińskiego od podstaw. Szkoła posiada nowocześnie wyposażone gabinety przedmiotowe, w tym laboratorium biologiczno-chemiczne, pracownię informatyczną, bibliotekę, salę gimnastyczną i boisko sportowe. Uczniowie mogą korzystać z zakwaterowania w internacie ze stołówką. Atutem szkoły jest umożliwienie uczniom poznania języka i kultury sąsiadów oraz przygotowanie do pracy w międzykulturowych zespołach.