Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

MIĘDZYNARODOWA WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI I TRANSPORTU WE WROCŁAWIU

ul. Sołtysowicka 19B 51-168 Wrocław
tel: (71) 324-68-42 faks: (71) 325-15-61
uczelnia@msl.com.pl

 

 

 

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu istnieje już od ponad 20 lat. Priorytetem naszej uczelni była i jest nieustanna dbałość o jakość nauczania oraz wysoki poziom kształcenia, spełniający najwyższe standardy europejskie. Jako wiodąca uczelnia logistyczna, od lat z dumą pełnimy rolę lidera studiów z zakresu logistyki, transportu i zarządzania.


Międzynarodowy charakter uczelni, relacje z partnerami o profilu logistycznym, transportowym i spedycyjnym, pozwalają realizować formułę edukacji otwartej poprzez organizowanie gościnnych wykładów specjalistów krajowych i zagranicznych, a także wizyt studyjnych w firmach. Stanowią one istotny element kształcenia, który umożliwia studentom poszerzenie wiedzy, a także skonfrontowanie swoich wyobrażeń o zawodzie z rzeczywistością.


Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu oferuje kształcenie na studiach licencjackich, inżynierskich i magisterskich:

KIERUNKI STUDIÓW

LOGISTYKA
• licencjackie: logistyka produkcji, logistyka zakupów, systemy logistyczne, logistyka handlu i dystrybucji, logistyka humanitarna, logistyka w awiacji, zarządzanie łańcuchem dostaw w przemyśle automotive, logistyka odpadów w przemyśle automotive, bezpieczeństwo w transporcie.

• inżynierskie: systemy informacyjne w łańcuchu dostaw, automatyzacja i utrzymanie systemów magazynowych.

• magisterskie: menedżer loigistyki produkcji, menedżer łańcuchów dostaw, menedżer transportu, logistyka procesów ratowniczych, logistyka w bezpieczeństwie, logistyka służb mundurowych, inżynieria przemysłowa.


TRANSPORT
• licencjackie: zarządzanie firmą transportową, organizacja transportu specjalnego, spedycja i ubezpieczenia transportowe, zarządzanie w transporcie kolejowym.


BUDOWNICTWO
• inżynierskie: budownictwo dróg szynowych, drogi i mosty.


ZARZĄDZANIE
• licencjackie: zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie produktem, zarządzanie kryzysowe, zarządzanie projektami, zarządzanie w przemyśle motoryzacyjnym.

 

PREZENTACJA EDUKACYJNA

Uczelnia oferuje także podjęcie nauki w ramach studiów dualnych, czyli łączących zajęcia teoretyczne z zajęciami praktycznymi realizowanymi w ramach płatnych staży odbywających się w firmach partnerskich.

 

Studenci o MWSLiT we Wrocławiu

ULOTKA INFORMACYJNA

Zdobądź dyplom uznawany za granicą oraz niezbędną wiedzę, razem z najlepszą specjalistyczną uczelnią logistyczną w Polsce!