Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

CKZiUCentrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
ul. Lotnicza 26
59-220 Legnica
tel. 76 852 42 46;
e-mail: sekretariat@ckziu.legnica.eu
www.ckziu.legnica.eu

 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego jest nowoczesną, stale rozwijająca się placówką kształcenia zawodowego i ustawicznego, która posiada ofertę edukacyjną dla młodzieży i osób dorosłych.

Propozycja oferty edukacyjnej kierowana do młodzieży to nauka w Technikum Nr 1 i Branżowej Szkole I Stopnia Nr 3.

Dorośli mogą podjąć naukę w Liceum Ogólnokształcącym, Szkole Podstawowej, Szkole Policealnej Nr 5 oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, prowadzonych w wielu branżach.

 

TECHNIKUM NR 1

 • technik spawalnictwa - NOWOŚĆ,
 • technik analityk,,
 • technik fotografii i multimediów,
 • technik handlowiec,
 • technik usług fryzjerskich,
 • technik usług kelnerskich - NOWOŚĆ,
 • technik żywienia i usług gastronomicznych,
 • technik technologii żywności,
 • technik stylista - NOWOŚĆ,

  BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 3

Klasy wielozawodowe - młodociani pracownicy:
sprzedawca, ogrodnik, rolnik, fryzjer, krawiec, kucharz, piekarz, cukiernik, fotograf, mechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, lakiernik samochodowy, elektryk, stolarz.

 

Klasa wielozawodowa - NOWOŚĆ:

fryzjer, kelner - NOWOŚĆ!, magazynier-logistyk - NOWOŚĆ!


Centrum, w budynku przy ul. Lotniczej, dysponuje doskonale wyposażonymi, nowoczesnymi pracowniami ogólnodydaktycznymi i zawodowymi do kształcenia w branży hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej, spożywczej, chemicznej, handlowej, fryzjersko-kosmetycznej, spedycyjno-logistycznej. Bazę sportową wyróżnia w pełni wyposażona siłownia. W budynku przy ul. Grunwaldzkiej znajdują sie kompletnie wyposażone pracownie kształcenia zawodowego branży audiowizualnej, przemysłu mody, mechanicznej, motoryzacyjnej i elektroenergetycznej.

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych nauczycieli praktyków, stale doskonalących się w ramach kontaktów z przedsiębiorcami w kraju i za granicą. W kształceniu zawodowym Centrum wspierają pracodawcy - liderzy w poszczególnych branżach. Wysoką jakość nauczania potwierdzają wyniki egzaminów zawodowych i sukcesy uczniów w turniejach i konkursach zawodoznawczych. Uczniowie mają możliwość wyjazdu na staże zagraniczne w ramach programu Erasmus+.

Siedzibę główną Centrum przy ul. Lotniczej stanowi zabytkowy budynek, usytuowany wśród terenów zielonych. Zapewnia uczniom i słuchaczom bardzo dobre warunki socjalne. W budynku znajduje się aula - miejsce organizacji imprez kulturalnych i popularno-naukowych o charakterze szkolnym, miejskim i regionalnym. Na terenie Centrum znajduje się parking.

W Centrum panuje klimat wsparcia i życzliwości dla każdego ucznia i słuchacza, profesjonalizm, sprawność organizacyjna i przyjacielskie relacje wśród społeczności szkolnej.

 1. Prezentacja zawodów - oferta edukacyjna 2022/23
 2. Opis zawodów w Technikum Nr 1
 3. Opis zawodów w Branżowe Szkole I Stopnia Nr 3
 4. Film promujący CKZiU w Legnicy