Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Henryka Pobożnego

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH i OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
IM. HENRYKA POBOŻNEGO W LEGNICY
ul. Złotoryjska 144
59-220 Legnica

 

 

 

 

 

Szkoła będzie kształcić w następujących zawodach:

TECHNIKUM NR 3:

-TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ
-TECHNIK SPEDYTOR
-TECHNIK REKLAMY
-TECHNIK MECHANIK
-TECHNIK TRANSPORTU KOLEJOWEGO
-TECHNIK PRZEMYSŁU METALURGICZNEGO
-TECHNIK TRANSPORTU DROGOWEGO
-TECHNIK POJAZDÓW KOLEJOWYCH

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 4

- ŚLUSARZ
- MECHANIK-MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ
- AUTOMATYK
- MECHANIK POJAZDÓW KOLEJOWYCH

 

Prezentacja szkoły - film

MYŚL PRZYSZŁOŚCIOWO KSZTAŁĆ SIĘ ZAWODOWO - prezentacja na rok szkolny 2022/2023