Państwowa Uczelnia Angelusa Silesiusa

PUAS WałbrzychPAŃSTWOWA UCZELNIA ANGELUSA SILESIUSA

Ul. Zamkowa 4
58-300 Wałbrzych
tel.: +48 74 641 200
e-mail: rektorat@puas.pl

www.puas.pl

FACEBOOK

INSTAGRAM

 

Instytuty: PUAS Wałbrzych

  • Instytut Społeczno-Prawny
  • Instytut Przyrodniczo-Techniczny
  • Instytut Zdrowia

 

STUDIA LICENCJACKIE:

Administracja (stacjonarne i niestacjonarne)
Architektura wnętrz (stacjonarne i niestacjonarne)
Bezpieczeństwo wewnętrzne* (stacjonarne i niestacjonarne)
Dietetyka (stacjonarne i niestacjonarne)
Filologia angielska (stacjonarne i niestacjonarne)
Grafika użytkowa z reklamą (stacjonarne i niestacjonarne)
Kosmetologia (stacjonarne i niestacjonarne)
Pedagogika (stacjonarne i niestacjonarne)
Pielęgniarstwo (stacjonarne)
Techniki dentystyczne (stacjonarne)
Zarządzanie (stacjonarne i niestacjonarne)

 

STUDIA INŻYNIERSKIE:

Logistyka (stacjonarne i niestacjonarne)


STUDIA MAGISTERSKIE:
Administracja (stacjonarne i niestacjonarne)
Logistyka (stacjonarne i niestacjonarne)
Kosmetologia* (stacjonarne i niestacjonarne)

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE:
Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna* (stacjonarne i niestacjonarne)

*po uzyskaniu zgody MEiN

PUAS Wałbrzych

PUAS Wałbrzych

PUAS WałbrzychPUAS WałbrzychPUAS Wałbrzych

 

PUAS Wałbrzych

PUAS Wałbrzych