Biuro Karier Collegium Witelona Uczelnia Państwowa

Biuro Karier

Biuro Karier Collegium Witelona

ul. Sejmowa 5A

Budynek D, pokój 26

59-220 Legnica

email: bk@collegiumwitelona.pl

Strona Biura Karier

 

 

 

 

 

Stwarzamy możliwości zdobywania i doskonalenia umiejętności, których wymagają pracodawcy. Ponieważ miękkie kompetencje dają twarde konsekwencje.

Warsztaty i szkolenia z zakresu:

 • efektywnej komunikacji interpersonalnej,
 • skutecznej autoprezentacji,
 • psychologii zachowań,
 • wystąpień publicznych,
 • savoir vivre,
 • umiejętności pracy w zespole,
 • zarządzania czasem,
 • projektowania i realizacji celów,
 • motywacji,
 • zarządzania stresem,
 • racjonalnej terapii zachowań,
 • technik manipulacji,
 • 7 nawyków skutecznego działania,
 • przygotowania do aktywnego poszukiwania pracy,
 • adaptacji w nowym miejscu pracy,

 

Pomagamy określić predyspozycje zawodowe i zaplanować karierę:

Konsultacje z doradcą zawodowym:

 • testy,
 • formularze, kwestionariusze,test obrazkowy Achtnicha,
 • gra aktywizująca Go Work.

 

Łączymy studentów i absolwentów z pracodawcami:

 

 • spotkania panelowe,
 • prezentacje pracodawców,
 • Światowy Tydzień Przedsiębiorczości,
 • Ogólnopolski Tydzień Kariery,
 • oferty pracy, staży.

 

 

„Sama wiedza nie wystarczy, trzeba jeszcze umieć ją stosować"
J.W. Goethe

 

 

Zapraszamy,
Zespół Biura Karier