Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A

LSSE
Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
ul. Rycerska 24
59-220 Legnica
Dolnośląski Klaster Edukacyjny

www.lsse.eu
FACEBOOK

 

 

 

 

 

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. razem z Partnerami w dniu 9 kwietnia 2015 roku utworzyli Klaster Edukacyjny, funkcjonujący pod nazwą „Dolnośląski Klaster Edukacyjny", którego liderem została Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

Deklarację przystąpienia do Klastra podpisało już 142 Partnerów, w tym 69 szkoły (podstawówki, licea, technika, szkoły branżowe i 5 uczelni wyższych), 40 instytucji (powiaty, stowarzyszenia, fundacje, urzędy pracy, muzea) oraz 33 firmy.

Klaster Edukacyjny łączy potencjał gospodarczy i naukowy, tworząc fundament do współpracy dla Szkół, Inwestorów, Samorządów oraz Instytucji Okołobiznesowych. DKE to nie tylko alternatywa w tworzeniu perspektyw dla rozwoju szkolnictwa branżowego i technicznego, ale współdziałanie, dzięki któremu jest możliwe wykształcenie dobrze wyspecjalizowanej i wyszkolonej kadry, mającej w przyszłości realny wpływ na rozwój gospodarki naszego regionu.