Zespół Szkół Miedziowego Centrum Kształcenia Kadr w Lubinie

mckkZespół Szkół Miedziowego Centrum Kształcenia Kadr w Lubinie
ul. Osiedlowa 7B
59-300 Lubin
www.szkoly.mckk.pl
FACEBOOK

 

 

 

 

Zespół Szkół Miedziowego Centrum Kształcenia Kadr w to bezpłatna, szkoła publiczna dla młodzieży, prowadzona przez Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr, które od ponad 30 lat szkoli kadrę w naszym Regionie.

W szkole prowadzimy naukę w klasach:

Technikum - zawody:

  • technik górnik, 
  • technik elektryk,

Szkole branżowej - zawody:

  • górnik, 
  • elektryk, 
  • kierowca, 
  • przeróbkarz.

Klasy znajdują się pod patronatem KGHM Polska Miedź S.A. oraz Tauron Dystrybucja, co daje uczniom wiele ciekawych możliwości zarówno jeśli chodzi o odbywanie praktyk, jak i korzystanie z bogato wyposażonych pracowni i laboratoriów.


Duży nacisk w naszej szkole kładziemy na kształcenie praktyczne, które zgodne jest z potrzebami pracodawców poszczególnych branż. Ponadto w trakcie nauki, uczniowie wyższych klas odbywają nieodpłatnie specjalistyczne szkolenia zawodowe (operator ładowarki górniczej, SEP, wpawanie, prawo jazdy kat. B), które zakończone pomyślnym wynikiem egzaminu dają dodatkowe kwalifikacje, a zatem lepszy start na rynku pracy.


Zajęcia teoretyczne odbywają się w budynku przy ulicy Osiedlowej 7b w Lubinie, położonym w cichym otoczeniu domków jednorodzinnych. W pobliżu szkoły, na ulicy Hutniczej, znajduje się przystanek, co ułatwia dojazd z miasta oraz okolicznych miejscowości. Dużym atutem jest baza szkolenia praktycznego tzw. Poligon Szkoleniowy MCKK, który znajduje się w rejonie Szybu „Bolesław" ZG Lubin.


W Szkole panuje koleżeńska i rodzinna atmosfera, jednak jest to atmosfera nauki. Dbamy o poważne traktowanie obowiązków szkolnych - zarówno przez uczniów, jak i pedagogów. Ze względu na wielkość (Szkoła nie będzie liczyć więcej niż 200 uczniów) wszyscy się znają, nikt nie pozostaje anonimowy. Nauczyciele są życzliwi, ale wymagający. Z przychylnością i zrozumieniem pomagają rozwiązywać problemy, z którymi zgłaszają się uczniowie. W Szkole niezwykle ważny jest wzajemny szacunek i poszanowanie zasad, jakimi kierujemy się na co dzień. Jesteśmy Szkołą bez dzwonków, gdyż uczymy naszych uczniów punktualności i organizacji czasu w trakcie przerw. Otaczający Szkołę ogród z ławkami pozwala w miłym otoczeniu spędzać przerwy, a na chętnych czekają stoły do tenisa i piłkarzyki.

 

Zapraszamy do nas!