Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie

 

Powiatowy Zespół SzkołPowiatowy Zespół Szkół w Chojnowie
ul. Wincentego Witosa 1
tel. 76 819 65 10
tel./fax 76 819 65 13
www.pzs-chojnow.pl
szkola@pzs-chojnow.pl
FACEBOOK

 

 

SZKOŁA DAJĄCA WIELE MOŻLIWOŚCI ROZWOJU
TA SZKOŁA SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA!
ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ

• Zajęcia adaptacyjne dla uczniów klas pierwszych
• Udział w projektach unijnych
• Zajęcia pozalekcyjne (przedmiotowe, przygotowujące do egzaminu potwierdza-jącego kwalifikacje, egzaminu maturalnego, inne)
• Warsztaty teatralne
• Wycieczki i warsztaty zawodoznawcze
• Wyjazdy zagraniczne w ramach projektów unijnych (Francja, Rumunia, Turcja, Niemcy, Włochy, Portugalia, Wielka Brytania)
• Zagraniczne praktyki zawodowe (Włochy, Hiszpania, Niemcy, Wielka Brytania)
• Zawody sportowe (Olimpiada Lekkoatletyczna, Turniej Szachowy)
• Międzyszkolny Konkurs Językowy DENG DENG
• Indywidualne toki i programy nauczania, wspieranie uczniów zdolnych
• Zajęcia, wykłady w szkołach wyższych, instytucjach kultury, m. in. Muzeum Narodowym, Uniwersytecie Przyrodniczym, Politechnice, Uniwersytecie Wrocławskim oraz PWSZ w Legnicy

OFERTA SZKOŁY:

 • Technikum Ekonomiczne - 5-letnie, kształci w zawodzie: technik ekonomista
 • Technikum Hotelarstwa - 5 - letnie, kształci w zawodzie: technik hotelarstwa
 • Technikum Logistyczne - 5 - letnie, kształci w zawodzie: technik logistyk
 • Technikum Mechaniczne - 5 - letnie, kształci w zawodzie: technik mechanik
 • Technikum Pojazdów Samochodowych - 5 - letnie, kształci w zawodzie: technik pojazdów samochodowych
 • Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych - 5 - letnie, kształci w zawodzie: technik żywienia i usług gastronomicznych
 • Technikum Architektury Krajobrazu - 5 - letnie, kształci w zawodzie: technik architektury krajobrazu
 • Liceum Ogólnokształcące - 4 - letnie, profil humanistyczny z edukacją językowo-medialną
 • Liceum Ogólnokształcące - 4 - letnie, profil biologiczno-chemiczny z edukacją ekologiczną i ochroną środowiska
 • Liceum Ogólnokształcące - 4 - letnie, profil matematyczno-informatyczny z edukacją pożarniczą
 • Branżowa Szkoła I stopnia - 3 - letnia, kształci w zawodzie: sprzedawca
 • Branżowa Szkoła I stopnia - 3 - letnia, kształci w zawodzie: mechanik pojazdów samochodowych

 

 

INFORMATOR SZKOŁY 

Powiatowy Zespół Szkół