I Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Bolka I w Jaworze

I LO JaworOferta edukacyjna
I Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Bolka I w Jaworze
Ul. Kościuszki 8
Dyrektor szkoły: dr Waldemar Szastak
Wicedyrektor szkoły: mgr Władysław Woźniakiewicz
Tel. 76 870 29 84

 

www.lo1jawor.pl
FACEBOOK
FACEBOOK - Samorząd Uczniowski
INSTAGRAM

 

 

Klasa 1AI LO Jawor

Kierunek matematyczno- fizyczny z rozszerzonym programem nauczania z: matematyki, fizyki oraz informatyki.

Języki obce: język angielski oraz do wyboru język niemiecki lub język rosyjski (nauczanie międzyoddziałowe).

Przedmioty rekrutacyjne: język polski, matematyka, język obcy, fizyka.

Ponadto proponujemy:

 • ciekawe zajęcia poszerzające wiedzę i umiejętności,
 • koła przygotowujące do matury dla uczniów klas maturalnych,
 • wycieczki przedmiotowe i wyjazdowe obozy naukowe,
 • przygotowanie i udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych,
 • współpracę z uczelniami technicznymi m.in. Politechniką Wrocławską, Uniwersytetem Wrocławskim czy PWSZ

Po tym kierunku możesz studiować m.in.: architekturę, matematykę, elektronikę.

 

Klasa 1B

Kierunek humanistyczno-prawny z rozszerzonym programem nauczania z: języka polskiego, historii.

Języki obce: język angielski oraz do wyboru język niemiecki lub język rosyjski (nauczanie międzyoddziałowe).

Przedmioty rekrutacyjne: język polski, matematyka, dwa spośród następujących: historia, wiedza o społeczeństwie lub język obcy, którego uczeń się uczył w szkole.

Ponadto proponujemy:

 •  wycieczki przedmiotowe z historii i języka polskiego,
 • wizyty w teatrze i kinie,
 • koła przygotowujące do matury,
 • wyjazdowe obozy naukowe przygotowujące do matury,
 • przygotowanie do startu w olimpiadach i konkursach historycznych i języka polskiego

Po tym kierunku możesz studiować m.in.: prawo, socjologię, komunikację wizerunkową.

 

Klasa 1C

Kierunek biologiczno- chemiczny z rozszerzonym programem nauczania z: biologii i chemii.

Języki obce: język angielski oraz do wyboru język niemiecki lub język rosyjski (nauczanie międzyoddziałowe).

Przedmioty rekrutacyjne: język polski, biologia, chemia, matematyka.

Ponadto proponujemy:

 • koła poszerzające wiedzę i umiejętności,
 • koła przygotowujące do matury,
 • przygotowanie i udział w olimpiadach i konkursach,
 • zajęcia z biologii i chemii na Uniwersytecie Wrocławskim,
 • zajęcia laboratoryjne z chemii na Politechnice Wrocławskiej,
 • zajęcia z anatomii i fizjologii człowieka prowadzone przez wykładowcę Akademii Medycznej

Po tym kierunku możesz studiować m.in.: biotechnologię, biochemię, kierunki medyczne.

 

Klasa 1D

Kierunek lingwistyczny z rozszerzonym programem nauczania z: języka angielskiego i języka niemieckiego.

Języki obce: język angielski i język niemiecki.

Przedmioty rekrutacyjne: język polski, język angielski lub niemiecki, matematyka, geografia.

Ponadto proponujemy:

 • rzetelne i efektywne przygotowanie do olimpiad i konkursów językowych,
 • udział w wykładach i warsztatach na Uniwersytecie Wrocławskim,
 • koła językowe przygotowujące do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym,
 • koła przygotowujące do egzaminów państwowych z języków obcych,
 • obozy naukowe dla maturzystów,
 • udział w wycieczkach zagranicznych z cyklu „Poznajemy Kraje Niemieckojęzyczne- Anglojęzyczne"

Po tym kierunku możesz studiować m.in.: filologię, dziennikarstwo, język biznesu.

 

Klasa 1E

Kierunek ogólny z rozszerzonym programem nauczania z: geografii i wiedzy o społeczeństwie.

Języki obce: język angielski oraz do wyboru język niemiecki lub język rosyjski.

Grupa języka wybranego powstanie jeśli podjęcie nauki zadeklaruje co najmniej 12 uczniów (grupy samodzielne lub międzyoddziałowe).

Przedmioty rekrutacyjne: język polski, geografia, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Ponadto proponujemy:

 • tematyczne wycieczki przedmiotowe,
 • zajęcia terenowe z geografii,
 • udział w zajęciach na Uniwersytecie Wrocławskim,
 • przygotowanie do olimpiad i konkursów,
 • zajęcia dodatkowe przygotowujące do matury

Po tym kierunku możesz studiować m.in.: górnictwo, geologię, budownictwo.

 

I LO Jawor

I LO JaworI LO JaworI LO Jawor